Contributie

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld € 2,50. ( Bij inschrijving te voldoen )

De contributie dient in 12-maandelijkse termijnen te worden voldaan.

De contributiebedragen zijn inclusief de bondscontributie.

Het contributiebedrag per maand is voor leden van:

04 t/m 10 jaar                € 11,50

11 t/m 18 jaar                € 14,00

19 jaar en ouder            € 20,50

Continue werkers           € 14,00

De contributie voor niet spelende leden en spelende scheidsrechters bedraagt € 40,00 per jaar.

Contributie kan maandelijks worden overgemaakt op:

NL 11 INGB 0003 3717 36

t.n.v Alg Sport Ver Indus-67 Handbal